نشست تخصصی با مشاور وزیر جهاد کشاورزی جناب آقای مهندس زارع

نشست تخصصی طرح IPSIM

 

نشست تخصصی طراحی و مهندسی سامانه مدیریت هوشمند مصرف آب در سیستم های نوین آبیاری مبتنی بر پردازش یکپارچه اطلاعات آب ، خاک ، گیاه واتمسفر (IPSIM) با حضور مشاور محترم وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری جناب آقای مهندس عباس زارع و مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان جناب اقای مهندس امینی و هیات همراه در مزرعه آموزشی پژوهشی لورک دانشگاه صنعتی اصفهان در  مهرماه سال 99 برگزار شد .

جناب آقای مهندس زارع و هیات همراه بازدیدی از پیاده سازی طرح (IPSIM) در مزارع لورک دانشگاه صنعتی اصفهان به عمل آوردند و از عملیاتی شدن طرح هوشمند سازی در کشور ابراز خرسندی نمودند ایشان متذکر شدند که تاکنون از 35 طرح هوشمندسازی در زمینه کشاورزی در کشور بازدید نموده اند اما تنها طرحی که در آن مدیریت هوشمند آب عملیاتی شده است اینجا است.

کارفرمای این طرح: معاونت علمی ریاست جمهوری، ستاد توسعه فناوری آب،خشکسالی،فرسایش و محیط زیست، ستاد توسعه دانشگاه صنعتی که توسط وزارت جهاد کشاورزی، معاونت آب و خاک، طرح توسعه سامانه های نوین آبیاری و دانشگاه صنعتی اصفهان،سازمان جهاد کشاورزی استان ،شرکت مهندسین مشاورهیدراب اندیش و شرکت فنی مهندسی فناب گستران زاگرس عملیاتی و حمایت می گردد و در مزرعه آموزشی پژوهشی لورک دانشگاه صنعتی اصفهان در حال اجرا می باشد .

 

 

 

 

 

طراحی و پیاده سازی توسط : دیجیتال مارکتینگ یلدا