سامانه hidfarm

 

به زودی از سامانه HIDFARM رونمایی می شود.

 

 

 سامانه مدیریت هوشمندانه آبیاری مبتنی بر پردازش یکپارچه

اطلاعات آب، خاک، گیاه و اتمسفر

(پایش/آنالیز و پردازش/ پشتیبانی)

 

ما چشم دوم شما در مزرعه خواهیم بود.

تولید بیشتر-کیفیت بالاتر-هزینه کمتر

هر اطلاعاتی که شما باید از مزرعه خود بدانید ، ما در اختیار شما قرار می دهیم.

 

طراحی و پیاده سازی توسط : دیجیتال مارکتینگ یلدا