پروژه های اخیر

 چند نمونه از پروژه‌های فضای سبز
 طراحی فاز 2 منظر و فضای سبز و طرح جامع منظر دانشکده ریاضی خوانسار ، کارفرما: دانشکده ریاضی خوانسار ، 1399
طراحی فضای سبز و آبیاری، جمع آوری آب باران و امکان سنجی احداث باغ دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار، کارفرما:  دانشکده ریاضی خوانسار،  1398
طراحی سامانه آبیاری هوشمند، سیستم مه پاش و مانیتورینگ فضای سبز محوطه سایت جدید نمایشگاه های بین المللی اصفهان، کارفرما: سازمان پارکها و فضای سبز استان اصفهان،  1398
مطالعات و طراحی سیستم آبیاری قطره‌ای فضای سبز شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، کارفرما:  شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان 1398
طرح سیستم آبیاری قطره ای فضای سبز منازل مسکونی شهرک شهید مطهری (هسا) ، 18 هکتار ، کارفرما: شرکت صنایع هواپیماسازی ایران 1397
مطالعه و طراحی سیستم آبیاری قطره ای فضای سبز دانشکده فنی مهندسی گلپایگان، کارفرما:  دانشکده فنی مهندسی گلپایگان 1397
مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای طرح جامع مدیریت منابع آب، فضای سبز و پساب دانشگاه صنعتی اصفهان، شامل خطوط انتقال آب و پساب، استخرهای ذخیره و تعادلی، حوضچه رسوبگیر و ایستگاههای پمپاژ- 350 هکتار ، کارفرما: دانشگاه صنعتی اصفهان 1395
مطالعه و طراحی سیستم آبیاری قطره ای فضای سبز دانشکده ریاضی خوانسار، کارفرما:  دانشکده ریاضی خوانسار 1395
مطالعه و طراحی هوشمندسازی و اتوماسیون سیستم آبیاری عرصه های آبیاری فضای سبز باغ ویلای پزشکان دانشگاه اصفهان ، کارفرما: دانشگاه اصفهان 1395
همکاری در طرح تحقیقاتی " تدوین استانداردهای ملی فضای سبز-طراحی آبیاری قطره ای-آیین کار و فضای سبز-آبیاری قطره ای زیر سطحی-آیین کار". شهرداری تهران، 1395، (مجری طرح: دکتر مهدی قیصری). کارفرما: شهرداری تهران 1395
همکاری در طرح تحقیقاتی "پهنه بندی خرد اقلیمی مناطق مختلف شهر اصفهان بر اساس نوع پوشش سطح جهت تعیین درجه حرارت تجمعی آفات و برآورد نیاز آبی"، (مجری طرح: دکتر مهدی قیصری)  کارفرما: شهرداری اصفهان 1393
همکاری در طرح تحقیقاتی "تدوین استانداردها و دستورالعمل‌های اجرایی مدیریت آبیاری گیاهان فضای سبز شهر اصفهان"، (مجری طرح: دکتر مهدی قیصری) ، کارفرما: شهرداری اصفهان 1393
همکاری در طرح تحقیقاتی " تدوین استانداردهای ملی فضای سبز-طراحی آبیاری بارانی-آیین کار "، (مجری طرح: دکتر مهدی قیصری) ، کارفرما: شهرداری اصفهان 1393
مطالعه ، طراحی و اجرای سیستم آبیاری اتوماتیک فضای سبز بیمارستان شهید چمران (30 هکتار)، کارفرما:  بیمارستان شهید چمران 1392
مطالعه و طراحی سیستم آبیاری فضای سبز شهر گلشهر ، کارفرما: شهرداری گلشهر 1394
مطالعات، طراحی و نظارت بر اجرای سیستم آبیاری قطره¬ای 220 هکتار فضای سبز پردیس و 160 هکتار جنگل دانشگاه صنعتی اصفهان. دانشگاه صنعتی اصفهان. 1391 مطالعه و طراحی سیستم آبیاری فضای سبز مجتمع گازپارس جنوبی –استان بوشهر (130 هکتار)، کارفرما:  مجتمع گازپارس جنوبی 1389
 
چند نمونه از پروژه های هوشمندسازی در زمینه توزیع آب کشاورزی
" مهندسی سامانه مدیریت هوشمند مصرف آب در سیستم‌های نوین آبیاری مبتنی بر پردازش یکپارچه اطلاعات آب، خاک، گیاه و اتمسفر" طرح الگویی هوشمندسازی محل اجرا: مزرعه لورک دانشگاه صنعتی اصفهان، کارفرما:  معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی 1399
تدوین دستورالعمل "بررسی ظرفیت¬های توسعه و کاربرد سامانه¬های هوشمند درآبیاری و معرفی سامانه مدیریت هوشمند توزیع آب مبتنی بر بستر اینترنت اشیاء"، کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 1398
طراحی و اجرای سامانه مهتآب (مدیریت هوشمند توزیع آب) مبتنی بر بستر اینترنت اشیاء مطالعه موردی: سیستم آبیاری تجمیعی مزرعه جوی و سرچشمه و آخارویی شهر افوس(400 هکتار)، کارفرما:  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 1398
نظارت بر نگهداری و بهره برداری از سامانه‌های نوین آبیاری در سطح 1500 هکتار از مزارع عمومی شهرستان‌های غرب استان اصفهان. کارفرما:  سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان 1398
 
چند نمونه از پروژه های هوشمندسازی در زمینه توزیع آب شرب شهری و خانگی
مدیریت هوشمند سامانه آبرسانی در شهر خوانسار سازمان آب و فاضلاب استان اصفهان 1399
مدیریت هوشمند سامانه آبرسانی شهر تودشک اولین شبکه هوشمند توزیع آب شهری در کشور ، کارفرما: سازمان آب و فاضلاب استان اصفهان 1398
سامانه قرائت از راه دور و کنتور حجمی ورودی آب خام دانشگاه اصفهان، کارفرما:  دانشگاه اصفهان 1397
 
چند نمونه از پروژه های تصفیه و بازچرخانی پساب
مطالعه، طراحی و نصب سیستم پکیج تصفیه آب و دستگاه تزریق اسید و کلر دانشگاه صنعتی اصفهان ، کارفرما: دانشگاه صنعتی اصفهان 1397
همکاری در طرح تحقیقاتی ارزیابی تصفیه فاضلاب‌های بهداشتی دانشگاه‌ها و استفاده از پساب استاندارد در سیستم‌های نوین آبیاری" وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، (مجری طرح: دکتر مهدی قیصری)، کارفرما:  وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 1395

طراحی و پیاده سازی توسط : دیجیتال مارکتینگ یلدا