بهره برداری از پروژه هوشمندسازی شبکه آب شرب شهر تودشک

پروژه مدیریت هوشمند سامانه آبرسانی شهر تودشک با همکاری شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در منطقه کوهپایه اجرا گردیده و با موفقیت در مدار بهره برداری قرار گرفت.

طراحی و پیاده سازی توسط : دیجیتال مارکتینگ یلدا