بهره برداری از اولین پروژه موفق شبکه هوشمند

بهره‌برداری از اولین پروژه موفق شبکه هوشمند توزیع آب شهری در کشور - شهر تودشک، توسط مدیران ارشد آبفای کشور جناب آقای قاسم تقی زاده خامسی‌ معاون آب و آبفای وزیر نیرو،  جناب آقای حمیدرضا جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور، جناب آقای مهندس حمید رضا کشفی معاون راهبری و نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و جناب آقای هاشم امینی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در تاریخ 11/10 1398 افتتاح و تأیید گردید و از موفقیت آن ابراز خرسندی شد. 

با اجرای پروژه مذکور، علاوه بر اینکه میزان آب بدون درآمد 53  درصد و میزان حوادث شبکه توزیع 85 درصد کاهش یافت، همچنین در تمام ساعات شبانه روز کاملا هوشمندانه و بدون دخالت نیروی انسانی، آب شرب متناسب با دمای هوا، پیک مصرف و ساعات مختلف شبانه روز میان مشترکین به صورت عادلانه توزیع می شود. 

طراحی و پیاده سازی توسط : دیجیتال مارکتینگ یلدا