برگزاری کارگاه هم اندیشی مدیریت هوشمند آب در کشاورزی ایران

مجموعه هیدفاب (مهندسین مشاور هیدراب اندیش و شرکت فنی مهندسی فناب گستران زاگرس)، با تجربه چندین ساله در زمینه طراحی و اجرای سیستم­های آبیاری تحت فشار و کم فشار و ارتباط نزدیک با جامعه کشاورزان، در سال‌های اخیر مطالعات در زمینه هوشمندسازی شبکه­های توزیع آب و آبیاری را با هدف افزایش بهره­وری وگامی در راستای دستیابی به کشاورزی پایدار آغاز کرده است. این مجموعه با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان و دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان اصفهان، اقدام به برگزاری " کارگاه هم اندیشی مدیریت هوشمند آب در کشاورزی ایران" نموده است. در سال­های اخیر در سراسر دنیا الگوهای هوشمندسازی متفاوتی در حال توسعه و اجرا هستند. آنچه که در کشور ایران قابل اهمیت است، اجرای الگوهای هوشمندسازی متناسب با شرایط جامعه کشاورزی کشور و با لحاظ کلیه عوامل تأثیرگذار فنی، اقتصادی و اجتماعی است.

 

 

 

 

طراحی و پیاده سازی توسط : دیجیتال مارکتینگ یلدا