کسب مقام نخست در رویداد ایده شو 40

طرح پلیس آب توسط گروه مهندسی هیدفاب در رویداد ایده شو 40 مطرح گردید و به عنوان ایده برتر برگزیده شد.

این رویداد با حمایت شهرداری اصفهان، سازمان پارک ها و فضای سبز و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برگزار گردید.

 

طراحی و پیاده سازی توسط : دیجیتال مارکتینگ یلدا