اینترنت اشیاء، زیر ساخت آینده

اینترنت اشیاء ارتباط سنسورها و دستگاه‌ها با شبکه‌ای است که از طریق آن می‌توانند با یکدیگر و با کاربرانشان تعامل کنند.

در دنیای هوشمند اشیاء سخن می گویند

اینترنت اشیا اجازه می‌دهد تا اشیا در سرتاسر زیرساخت‌های شبکه موجود، از راه دور کنترل شوند و همچنین فرصت برای ادغام مستقیم جهان فیزیکی با سیستم‌های مبتنی بر کامپیوتر ایجاد می گردد و منجر به بهبود بهره‌وری، دقت و سود اقتصادی و کاهش دخالت انسان می شود. هنگامی که اینترنت اشیا با سنسورها و محرک‌ها تکمیل می‌شود، تکنولوژی‌هایی مانند شبکه‌های هوشمند، نیروگاه مجازی، خانه‌های هوشمند، حمل و نقل هوشمند، شهرهای هوشمند و پایش هوشمند بوجود می‌آیند

اینتـرنت اشیاء در شهر هوشمند زمینه را برای توسعه ایده‌های خلاقانه هوشمندسازی و  مرتفع کردن نیازهای خدمات شهری فراهم می سازد

اینترنت اشیاء در مدیریت آب؛ پایش هوشمند

کنترل و مدیریت آب در شرایط بحران نیازمند دسترسی به اطلاعات به روز و ابزارهای کارآمد نظارتی در منابع و مصارف آب می باشد. فرآیندهای نظارتی موجود در کشور عملکرد مناسبی در این خصوص نداشته و لذا برنامه های مدیریتی عملاً قابلیت پیاده سازی  ندارند. این شرکت با همکاری چندین شرکت دانش بنیان دیگر بر پایه دانش بومی، راه حل های جامعی در خصوص سامانه های پایش، نظارت و کنترل منابع آب مبتنی بر اینترنت اشیاء توسعه داده است که نسبت به سایر سامانه ها با سرعت و ضریب اطمینان بسیار بالاتر و هزینه به مراتب پایین تر جهت ثبت آنلاین و تحلیل داده ها، آماده بهره برداری می باشد.

In the smart resource monitoring system, "objects" are meters, flow meters, and all quantitative and qualitative sensors of water sources, and their information is the parameters measured by them that are transmitted instantaneously to the monitoring center from IOT.

طراحی و پیاده سازی توسط : دیجیتال مارکتینگ یلدا