اهداف استراتژیک ما

  • نقش روز افزون آمار و اطلاعات به عنوان پیش نیاز کلیه تصمیم‌گیری ها، سیاست گذاری ها و برنامه‌ریزی ها بر کسی پوشیده نیست. این نقش در عصر اطلاعات به قدری بدیهی است که در نظام آماری کشورها، سامانه های جمع آوری اطلاعات و حجم و کیفیت بانک های اطلاعاتی یکی از مهمترین شاخص های توسعه یافتگی کشورها به شمار می رود، لذا مجموعهف ما، پکیج سخت افزاری و نرم‌افزاری را تحت عنوان سامانه پایش و کنترل مرکزی منابع، مخازن و شبکه‌های آبرسانی مبتنی بر اینترنت اشیاء توسعه داده است که اطلاعات و تحلیل‌های جامع و کاملی را از نحوه بهره‌برداری تأسیسات، منابع و مصارف آب در اختیار می‌گذارد. اطلاعات ثبت شده توسط این سامانه علاوه بر کاربرد در سطوح کارشناسی و بهره‌برداری در سطح مدیریتی نیز جهت شناسایی شرایط فعلی و نظارت و کنترل بر سیستم  کمک شایانی خواهد نمود.

  • برداشت بی رویه از سفره های آب زیر زمینی و خشک شدن تالاب ها و رودخانه ها، چالشی جدی جهت تامین آب در برابر مسئولین قرار داده است. لذا این مجموعه راه حلهای هوشمندسازی قرائت و ثبت برخط برداشت از منابع آب زیرزمینی و مجاری روباز، تصفیه و بازچرخانی آب خاکستری در مجتمع‌های مسکونی، بیمارستانها، سازمانها و غیره، تصفیه و بازیافت فاضلاب جهت کاربرد در مصارف غیر شرب و عملیات های شورورزی و تولید محصول با آب شور را در راستای مدیریت منابع آب کشور راهگشا می داند.

  • امروزه درختان کهنسال هویت تاریخی یک شهر می باشند، اما در تمام نقاط کشور شاهد خشک شدن شاخه ها و سرشاخه های درختان هستیم و درختان کهنسال در شهر به دلیل کمبود آب دچار استرس های شدیدی می شوند. همچنین تغییرات فشار در شبکه های آبرسانی منجر به خسارات سنگینی می گردد. لذا در شرایط بحران آب کشور جهت مدیریت توزیع آب در بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی، فضای سبز و شرب، اقداماتی نظیر مدیریت هوشمند فشار کارآمد برای کاهش آب بدون درآمد و بهره وری بیشتر از شبکه های آبرسانی و هوشمندسازی توزیع و تخصیص آب در شبکه های آبرسانی و آبیاری جهت جلوگیری از هدر رفت آب و انرژی و استفاده بهینه از زیرساختهای موجود، به عنوان راه حل های کلیدی برای مدیران و تصمیم گیران کشور می باشند.

  • در شرایط خشکسالی  مدیریت مصارف در بخش های کشاورزی و فضای سبز و مدیریت آبیاری، با توجه به سهم بالای مصارف در این بخشها، دارای اولویت و اهمیت می باشد. تعیین و اجرای یک برنامه آبیاری مناسب نیازمند تعیین دقیق نیاز آبی و هیدرومدول، تعیین ارتباط آب، خاک، گیاه و اتمسفر و دسترسی به داده های برخط و لحظه ای از شرایط آب و هوایی و شرایط مزرعه می باشد تا به معنای واقعی آبیاری در مکان، زمان و مقدار مناسب انجام گردد. لذا این مجموعه راه حلهای یکپارچه سازی داده های مکانی منابع و مصارف آب، هوشمندسازی آبیاری دقیق، مدیریت آبیاری در عرصه های کشاورزی و فضای سبز و  سیستم آبیاری نشتی زیرسطحی را راهگشا در رفع این چالشها می داند.

  • در شرایط کنونی منابع آب موجود برای کشاورزی محدودتر شده است و علاوه برآن تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی باعث بروز مشکلات بسیار در بخش کشاورزی و به چالش کشیدن حفظ امنیت غذایی کشور شده است. لذا جهت مدیریت بهینه مزارع نیاز به طیف گسترده‌ای از داده ها و اطلاعات شامل زمان و مقدار مناسب آبیاری، نوع سیستم آبیاری، الگوی کشت مناسب، زمان کاشت مناسب، نوع، زمان و میزان استفاده از نهاده های کشاورزی (بذر، کود و سم)، پیش‌بینی زمان بروز بیماریها و آفات و عملیات‌های مقابله‌ای مورد نیاز و  همچنین تحلیل اقتصادی و پیش بینی میزان عملکرد حاصل از هر نوع کشت می باشد. سامانه رشد قابلیت ثبت برخط و پردازش داده های اقلیمی و زراعی و پیش بینی الگوی کشت بهینه برای هر منطقه و به طور کلی مدیریت هوشمند مزرعه را دارا می باشد.

طراحی و پیاده سازی توسط : دیجیتال مارکتینگ یلدا