معرفی هیدفاب

در شرایط کنونی به دلیل بحران آب در کشور، منابع آب موجود برای شرب، صنعت،کشاورزی و حفاظت از محیط زیست محدودتر شده است و علاوه بر آن افزایش جمعیت، تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی باعث بروز مشکلات بسیار در بخش کشاورزی، کاهش آبهای زیرزمینی و به چالش کشیدن حفظ امنیت غذایی کشور از یک سو و تخریب محیط زیست و کاهش کیفیت زندگی از سوی دیگر شده است. بر این اساس مدیریت منابع و مصارف آب و پایش اطلاعات و آمار در کلیه امور برنامه ریزی آن اعم از سیاستگذاری، تعیین اهداف، خط مشی ها و هدایت امور اجرایی از الویت های سند آمایش سرزمین می باشد.

لذا مجموعه هیدفاب با بیش از بیست سال سابقه اجرایی با شعار سازمانی " افزایش بهره وری مصرف آب و انرژی با مدیریت هوشمند"، با استفاده از تحقیق و پژوهش و مهندسی چالش های جامعه امروزی، با تکیه بر علوم و تکنولوژی روز دنیا و بومی سازی آنها جهت مدیریت مصرف آب در بخش های مختلف و با استفاده از علوم و تخصصهای مختلف (کشاورزی، آبیاری، فاضلاب، الکترونیک، مخابرات ، برق و کامپیوتر) و فراهم آوردن بستر پایش و مدیریت در طرح های آبی، همچنین با بهره گیری از اساتید برجسته دانشگاه، نیروهای مجرّب و کارآزموده و با ارائه آموزش های لازم در جهت ارتقاء دانش کارکنان خود به طور مستمر و با تقویت روحیه امانت داری، صداقت، تعهدگرایی و مسئوولیت پذیری در آنها، خدمات خود را در زمینه مشاوره، مطالعه، امکان سنجی، طراحی و اجرای مدیریت منابع آب و افزایش بهره وری مصرف آب، استفاده اصولی و کاربردی از منابع ارزشمند آب و خاک کشور به عنوان سرمایه ملی، سیستم های نوین و هوشمند آبیاری و توزیع هوشمند آب در مزارع، باغات و فضای سبز شهری، خانگی و صنعتی، بهینه سازی شبکه های آبرسانی (توسعه و بهبود، کاهش آب بدون درآمد، هوشمند سازی و مدیریت هوشمند فشار)، مدیریت داده ها و اطلاعات و همچنین نگهداری، بهره برداری و نظارت توسعه داده است. مجموعه هیدفاب شامل چندین شرکت مشاور و پیمانکار است که دارای کادری مجرب و متخصص و فضای علمی، اجرایی پویا و کیفیت گرا هستند و پروژه های خود را به صورت کلید در دست یا (EPC (Engineering/procurement/construction اجرا می‌کنند و از مرحله طراحی و مهندسی تا تدارکات و ساخت نهایی را بر عهده می گیرند. هیدفاب به عنوان یکی از موفق ترین مجموعه های EPC فعال در حوزه آب و کشاورزی در کشور خود را متعهد می داند با مشارکت ذینفعان در توسعه پایدار و رفع چالش های مهم کشاورزی، فضای سبز، آب و فاضلاب کشور تاثیرگذار و پیشگام باشد.

 • مدیریت منابع آب در جهت افزایش بهره وری مصرف آب
 • سـامانه  مـدیریت هوشـمند آبیـاری
 • سامانه پایش و کنترل مرکزی شـبکه آبرسانی
 • مـدیریت هوشـمنـد توزیـع و تخصـیص آب
 • مدلسازی و کالیبراسیون شبکه های آبرسـانی
 • مدیریت هوشمند فشار در شبکه های آبرسانی
 • سامانه ثبت بر خط تجهیزات سرچاهی و پمپـاژ
 • سـامانه تله متری خطوط انتقال آب و مخـازن
 • سامانه یکپارچه مدیریت و تبادل داده های مکانی

اخبار معرفی هیدفاب

 • این مجموعه به عنوان یکی از بزرگترین گروههای EPC  فعال در حوزه آب و کشاورزی که با کادر مجرب و متخصص و فضای علمی، اجرایی پویا و کیفیت گرا در زمینه مدیریت منابع و مصارف آب در کشور با محوریت پایش و پردازش داده های بر خط آب و کشـاورزی برای نیل به توسعه پایـدار کشـور گام بر می دارد.

 • رفع چالش های مهم کشاورزی،  فضای سبز، آب و فاضلاب کشور و افزایش بهره وری مصرف آب در شرایط بحران خشکسالی با استفاده از تحقیق و پژوهش و مهندسی چالش های جامعه امروزی، با تکیه بر علوم و تکنولوژی روز دنیا و بومی سازی آنها جهت مدیریت مصرف آب در بخش های مختلف (صنعت، شرب، کشاورزی و فضای سبز) و با استفاده از تخصصهای مختلف (کشاورزی، آبیاری، فاضلاب، الکترونیک، مخابرات، برق و کامپیوتر) و فـراهم آوردن بستر پایش، پردازش و مدیریت در طـرح های آبی رسالت اصلی مجموعه ما می باشد.

  • عقلانیت و مشارکت جمعی
  • قانونمداری و اخلاق حرفه ای
  • توجه به منابع ملی و ارتباط مستمر با جامعه
  • تعالی و کارآمدی سازمانی
  • احترام به تنوع نگرش های فردی

طراحی و پیاده سازی توسط : دیجیتال مارکتینگ یلدا