سامانه رشد

سـامانه پشتیبان مدیریـت مزرعـه و آبیـاری هوشمنـد مبتنی بر پردازش یکپارچه اطلاعات آب، خاک، گیاه و اتمسفر

مدیریت بهینـه؛ ارزش افـزوده سـرمایه

در شرایط بحران آب مدیریت مصارف در بخش کشاورزی با توجه به سهم بالای مصارف در این بخش دارای اولویت و اهمیت می باشد. اجرای مدیریت آبیاری در یک مفهوم کلی به معنی این است که آب را در "مکان مناسب"، "زمان مناسب" و به "مقدار مناسب" در اختیار گیاه قرار دهیم. در این خصوص مفهومی تحت عنوان برنامه آبیاری مطرح می گردد که پارامتراهای متعددی از جمله دوره رشد، گونه، سن ، پارامترهای هواشناسی و مشخصات فیزیکی و شیمیایی خاک در تعیین آن تأثیرگذار خواهد بود. داده های تاریخی هواشناسی به منظور تعیین پیک مصرف و طراحی سیستم آبیاری مناسب می باشد، ولیکن اجرای برنامه آبیاری نیازمند دسترسی به داده های برخط و لحظه ای از شرایط آب و هوایی و شرایط مزرعه می باشد تا به معنی واقعی آبیاری در مکان، زمان و مقدار مناسب انجام گردد.

 

ورود به سامانه 

سامانه رشد؛ زیرساخت مدیریت علمی و آسان 

در سامانه پشتیبان مزرعه به صورت فراگیر و رایگان این امکان برای کشاورزان، باغداران و کارشناسان در سازمانهای مربوطه فراهم خواهد بود تا در صفحه اختصاصی خودشان کلیه اطلاعات مربوط به زمین زراعی، باغ یا فضای سبز را درج نمایند و سامانه با کمک ایستگاه‌های هواشناسی برخط، اطلاعات ماهواره ای هواشناسی و بهره‌گیری از لایه‌های اطلاعات جغرافیایی تحت وب، پیشنهادات علمی در مدیریت مزرعه را ارائه می نماید. پیشنهادات سامانه متناسب با نیازهای بهره‌بردار طیف گسترده‌ای از موضوعات شامل زمان و مقدار مناسب آبیاری، الگوی کشت مناسب، نوع و نحوه مناسب استفاده از نهاده های کشاورزی ، پیش‌بینی زمان بروز بیماریها و آفات و عملیات‌های مقابله‌ای مورد نیاز و  همچنین ارائه آموزش‌ها، توصیه‌ها و هشدار‌ها را در بر‌ می‌گیرد.

ویژگی های سامانه

 • پیاده‌سازی و اجرا با هزینه بسیار اندک نسبت به راه حل‌های سازه ای
 • استفاده فراگیر و رایگان از بسیاری امکانات سامانه
 • پیاده‌سازی یکپارچه در یک منطقه و جلوگیری از اقدامات موازی و صرف هزینه‌های اضافی
 • رابطه کاربری آسان و مکانمند با امکان استفاده برای کاربران با سطوح دانش مختلف
 • استفاده مستقیم از اطلاعات تهیه شده در سازمان‌های دولتی، دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی بدون دسترسی به اصل داده (بافت خاک، کیفیت آب، توپوگرافی و...)
 • عدم نیاز به نصب ایستگاه هواشناسی آنلاین توسط هر کشاورز و اتصال به شبکه ایستگاه های بهینه نصب شده در منطقه
 • امکان نصب ایستگاه هواشناسی آنلاین در مزارع بزرگ به منظور تدقیق میکرواقلیم
 • امکان نصب سامانه آبیاری هوشمند جهت اجرای آبیاری دقیق
 • امکان اتصال به سنسورهای رطوبت و شوری جهت تدقیق زمان آبیاری
 • امکان اتصال سنسورهای خاص جهت تشخیص به موقع بیماری و آفات
 • امکان استفاده از بستر اینترنت اشیاء در سطوح گسترده جهت اجرای سریع، ارزان و مطمئن پروژه آبیاری دقیق

دستاوردهای سامانه رشد

 •     افزایش بهره‌وری مصرف آب در کشاورزی به عنوان مصرف‌کننده عمده آب
 •      امکان پیاده سازی حداقل‌های مدیریت مزرعه و آبیاری دقیق در هر نقطه از کشور
 •     دسترسی به درگاه ترویج کشاورزی کارآمد متناسب با نیازهای هر منطقه
 •     امکان پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریتی (به عنوان مثال تغییر با اصلاح الگوی کشت) در قالب پیشنهادات و توصیه‌های سامانه
 •     ایجاد انگیزه برای کشاورزان جهت نصب تجهیزات اندازه‌گیری و ثبت اطلاعات برداشت از منابع آب
 •     دسترسی به داده‌های بروز الگوی کشت از مزارع و باغات به صورت مردم پایه
 •     تشکیل پایگاه داده به صورت سری زمانی اطلاعات کشت به عنوان پیش نیاز تحقیقات علمی و تصمیم سازی مدیریتی
 •     مدیریت بهینه مزارع

طراحی و پیاده سازی توسط : دیجیتال مارکتینگ یلدا